DayPilot Pro for JavaScript 2020.2.4481

Release date: June 1, 2020

Improvements

 • [Scheduler] New SVG tree node icons (Scheduler). (build 4471)
 • [Scheduler] SVG delete icon (Scheduler) (build 4472)
 • [Scheduler] Scheduler Theme Builder CSS updated (https://themes.daypilot.org/scheduler) (build 4474)
 • [Gantt] New SVG tree node icons (Gantt). (build 4477)
 • [Gantt] Gantt chart Theme Builder CSS updated (https://themes.daypilot.org/gantt) (build 4479)
 • [Gantt] Checking start and end of all children when calculating startDate and Days automatically (with taskGroupMode = "Manual"). (build 4480)

Fixes

 • [Calendar] Time header crosshair not hiding correctly - fixed. It masked active areas in the time header and it was not possible to click them. (Calendar) (build 4476)
 • [Scheduler] New row icon fixed - CSS theme (Scheduler). (build 4478)
 • [Scheduler] Crosshair position calculation fixed - "Uncaught TypeError: Cannot read property 'x' of null" (Scheduler with no time headers). (build 4479)

API Changes

 • [Scheduler] DayPilot.Scheduler.treeImageMarginRight default value changed from 2 to 5 (API). (build 4477)
 • [Gantt] DayPilot.Gantt.treeImageMarginRight default value changed from 2 to 5 (API). (build 4477)
 • [Gantt] DayPilot.Gantt.treeImageMarginLeft default value changed from 5 to 0 (API). (build 4477)

Old Tree Node Icons

Scheduler

tree_image_no_children

.scheduler_default_tree_image_no_children { background-image: url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAIAAABv85FHAAAAKXRFWHRDcmVhdGlvbiBUaW1lAHDhIDMwIEkgMjAwOSAwODo0NjozMSArMDEwMClDkt4AAAAHdElNRQfZAR4HLzEyzsCJAAAACXBIWXMAAA7CAAAOwgEVKEqAAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAADBJREFUeNpjrK6s5uTl/P75OybJ0NLW8h8bAIozgeSxAaA4E1A7VjmgOL31MeLxHwCeXUT0WkFMKAAAAABJRU5ErkJggg==); }

tree_image_expand

.scheduler_default_tree_image_expand { background-image: url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAIAAABv85FHAAAAKXRFWHRDcmVhdGlvbiBUaW1lAHDhIDMwIEkgMjAwOSAwODo0NjozMSArMDEwMClDkt4AAAAHdElNRQfZAR4HLyUoFBT0AAAACXBIWXMAAA7CAAAOwgEVKEqAAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAFJJREFUeNpjrK6s5uTl/P75OybJ0NLW8h8bAIozgeRhgJGREc4GijMBtTNgA0BxFog+uA4IA2gmUJwFog/IgUhAGBB9KPYhA3T74Jog+hjx+A8A1KRQ+AN5vcwAAAAASUVORK5CYII=); }

tree_image_collapse

.scheduler_default_tree_image_collapse { background-image: url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAIAAABv85FHAAAAKXRFWHRDcmVhdGlvbiBUaW1lAHDhIDMwIEkgMjAwOSAwODo0NjozMSArMDEwMClDkt4AAAAHdElNRQfZAR4HLxB+p9DXAAAACXBIWXMAAA7CAAAOwgEVKEqAAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAENJREFUeNpjrK6s5uTl/P75OybJ0NLW8h8bAIozgeSxAaA4E1A7VjmgOAtEHyMjI7IE0EygOAtEH5CDqY9c+xjx+A8ANndK9WaZlP4AAAAASUVORK5CYII=); }

Gantt

tree_image_no_children

.gantt_default_tree_image_no_children { background-image: url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAIAAABv85FHAAAAKXRFWHRDcmVhdGlvbiBUaW1lAHDhIDMwIEkgMjAwOSAwODo0NjozMSArMDEwMClDkt4AAAAHdElNRQfZAR4HLzEyzsCJAAAACXBIWXMAAA7CAAAOwgEVKEqAAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAADBJREFUeNpjrK6s5uTl/P75OybJ0NLW8h8bAIozgeSxAaA4E1A7VjmgOL31MeLxHwCeXUT0WkFMKAAAAABJRU5ErkJggg==); }

tree_image_expand

.gantt_default_tree_image_expand { background-image: url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAIAAABv85FHAAAAKXRFWHRDcmVhdGlvbiBUaW1lAHDhIDMwIEkgMjAwOSAwODo0NjozMSArMDEwMClDkt4AAAAHdElNRQfZAR4HLyUoFBT0AAAACXBIWXMAAA7CAAAOwgEVKEqAAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAFJJREFUeNpjrK6s5uTl/P75OybJ0NLW8h8bAIozgeRhgJGREc4GijMBtTNgA0BxFog+uA4IA2gmUJwFog/IgUhAGBB9KPYhA3T74Jog+hjx+A8A1KRQ+AN5vcwAAAAASUVORK5CYII=); }

tree_image_collapse

.gantt_default_tree_image_collapse { background-image: url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAIAAABv85FHAAAAKXRFWHRDcmVhdGlvbiBUaW1lAHDhIDMwIEkgMjAwOSAwODo0NjozMSArMDEwMClDkt4AAAAHdElNRQfZAR4HLxB+p9DXAAAACXBIWXMAAA7CAAAOwgEVKEqAAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAENJREFUeNpjrK6s5uTl/P75OybJ0NLW8h8bAIozgeSxAaA4E1A7VjmgOAtEHyMjI7IE0EygOAtEH5CDqY9c+xjx+A8ANndK9WaZlP4AAAAASUVORK5CYII=); }